Stikkord

,

Vorterøya – eller 9196 Vorterøyskagen som poststedet i sin tid het – er ei flat lita øy i Skjervøy kommune. Den ligger mellom høye fjell: Kågen, Arnøya og Lyngsalpene. Høyeste punkt på Vorterøya heter Varden og er 236 m.o.h. i følge Statens Kartverk. Den er ca. 6 km lang og ca. 2,6 km bred på det meste. En veistubbe på ca. 3 km går fra kaia og nesten til fyret på nordenden av øya. Den er ikke brøytet og bare kjørbar om sommeren. Om vinteren er snøskuteren god å ha. Nesten all bebyggelsen er på østsiden av øya, på vestsiden – ut mot Lyngenfjorden – er det for tiden kun ett hus og ei hytte. Hele øya er privateid med utmark som tilhører de forskjellige eiendommene. Et reineierlag har en liten reinflokk gående og for få år siden kom det også elg til øya. Ellers er det ingen større dyr der, men til gjengjeld et rikt fugleliv. Bær er det også som oftest rikelig av.

Det bor for tiden 7 mennesker fast på øya året rundt. I tillegg er det noen som bare er borte fra øya fra midt i november og ut januar. De bor på Skjervøy. Fra februar og utover øker helgetrafikken fra Skjervøy og Tromsø jevnt og trutt og i sommerhalvåret er den på topp. De seinere år har det vært mye hyttebygging på Vorterøya. Alle gamle hus er pusset opp og tatt vare på.

Øya har et godt sosialt miljø med samhold mellom folk og en utrolig dugnadsånd. Den gamle skolebrakka – som er ei verneverdig tyskerbrakke – er det nedlagt utallige arbeidstimer i for å kunne brukes som bygdehus og samlingssted. Det har vært gjort dugnad på den gamle kaia og til og med på veistubben er det gjort dugnad. Nå er veien blitt reparert for få år siden og ny kai blir innviet i 2011, så da kan vi bruke kreftene på andre ting.

Butikk og kafe.

I lokalene til den for lengst nedlagte landhandelen har bygdelaget de seinere årene drevet sommerbutikk på dugnad. Det er svært populært, ikke minst som  møtested for folk. I mange år kom Ingebjørg Gamst med nystekte vafler og kaffe som hun solgte til inntekt for bygdelaget, men nå har hun pensjonert seg fra vaffelsteikingen. De siste årene har dette gått på rundgang blandt de som er på øya. Folk har god tid, slår av en prat og koser seg med vafler til fatet er tomt. I 2011 åpnet også kafèen «Kaikanten». Den er åpen på lørdager kl. 12 til 13 ca. fra St. Hans og ellers litt etter behov. Mange har donert bøker de ikke lenger har bruk for til butikken til utlån til andre interesserte. Det må man vel kunne kalle «bok i butikk».

Velkommen. Foto: J.K. Bless Velkommen til Vorterøya
Og slik så det ut 13. juni 2011. Det er hurtigbåtens første anløp ved den splitter nye kaia.
Gammel kai står for fall. Det ene kaiskuret er revet. I bakgrunnen ny kai og nytt kaiskur. Slik så det ut 22. mai 2011
Vorterøy kai og det nedlagte fiskebruket. Slik så det ut t.o.m. 11. juni 2011
Vorterøya – utsikt utover bygda mot nord. I forgrunnen bygdehuset (rødt) og bak det (gammel)kaia. I bakgrunnen Arnøyhamn.
Bygdeveien før den ble reparert …
Ny kai og godsskur under bygging. Foto: J.K. Bless Nykaia med godsskur under bygging i april 2011
Reklame